Få svar på dine spørgsmål om høretab hso Hørecenter Koldng

Få svar på dine spørgsmål om høretab hos Hørecenter Koldng

Høretab er en hård omgang – for den direkte berørte såvel som for de pårørende, som er vidne dertil. Det er en hård og vanskelig erkendelsesproces at komme igennem, når hørelsen svigter mere og mere, og man til slut må indse, at et høreapparat er den eneste vej frem.

Hvorfor mister man hørelsen?

Høretab kan have mange årsager. Den mest almindelige er aldersrelateret høretab, som er en del af kroppens almindelige forfald. Lige som andre sanser og funktioner svækkes, bliver hørelsen også dårligere med årene – og det går især stærkt for de, som er over tres.

Aldersbetinget høretab sker som oftest gradvist, og det kan være svært for den, det går ud over, selv at bedømme, hvornår tabet af hørelsen er så markant, at der kan være brug for et høreapparat. Derfor er det vigtigt, at man som pårørende er støttende, og hjælper den ramte med at træffe beslutningen om at anskaffe et høreapparat.

Høretab kan også optræde hos yngre personer. Man kan miste hørelsen eller dele heraf som følge af sygdom eller et traume (et slag mod hovedet eller lignende), eller fordi man dagligt udsætter sine ører for høj belastning i form af støj. Denne type høretab benævnes ”støjrelateret høretab”, og rammer især mennesker, som arbejder inden for bestemte brancher. Dette kan være industrien, hvor kontinuerlig og voldsom støj fra maskineri kan øve en vis indflydelse, men også medarbejdere i daginstitutioner samt musikere er særligt udsatte.

Afhjælp dit høretab med et moderne høreapparat

Hvis du er blandt dem, som enten på grund af din alder eller i kraft af din profession er i risikozonen for at udvikle høretab, er det selvfølgelig vigtigt, at du gør, hvad du kan, for at beskytte din hørelse. Og har du allerede mistet hele – eller dele af – din hørelse, kan du genvinde meget af det tabte med et høreapparat af høj kvalitet. Læs mere på audika