Rekrutteringsforløbets elementer

Rekrutteringsforløbets elementer

Det kan være en god idé for mange virksomheder at få et rekrutteringsbureau til at varetage rekrutteringen af medarbejdere. Rekruttering er nemlig svært og tidskrævende, og desværre ender processen alt for ofte ud i tabt omsætning og tabte lønkroner. Fejlrekrutteringer er nemlig dyre. Det kræver viden og erfaringer at finde et godt match mellem mennesker og virksomheder – der er nemlig mange ting, der skal gå op i en højere enhed, for at matchet bliver en succes. Et rekrutteringsbureau er specialiseret i netop rekruttering. Bureauet varetager opgaven fra start til slut og inddrager kun virksomheden på tidspunkter, der er af afgørende ledelsesmæssig betydning.

Forløbet fra start til slut

Rekrutteringsforløbet kan se meget forskelligt ud, alt efter hvad virksomheden oplever at have behov for. Nogle vil eksempelvis også gerne have hjælp i forbindelse med onboarding af den nyansatte, og andre virksomheder ønsker at varetage denne opgave på egen hånd. Elementerne i et rekrutteringsforløb spænder fra annoncering på mange forskellige medier til screening og test af kandidater. Forskellige tests kommer i spil alt efter opgaven. En kognitiv evnetest kan være relevant i forhold til at opnå værdifuld information omkring kandidatens kognitive evner på forskellige områder. Andre tests benyttes ligeledes. Der udføres også interviews, og der gås kort sagt grundigt til værks lige til den endelige udvælgelse. Efter udvælgelsen er det muligt at få hjælp til onboarding, som er en vigtig del af hele processen. Et onboarding forløb kan tilpasses både medarbejder og virksomhed, så denne passer til både medarbejderens profil og virksomheden. Et rekrutteringsburea ved, at det i denne del af processen er vigtigt at bibeholde den motivation, som medarbejderen har fra dag 1. Vedkommende skal fra start i gang med sine opgaver og oplæringen, så man hurtigt kan føle at man bidrager i hverdagen. Måske har virksomheden selv ressourcerne til at varetage denne del af forløbet.