Salg af dødsbo - lad en erfaren marskandiser hjælpe dig

Salg af dødsbo – lad en erfaren marskandiser hjælpe dig

Det er svært at forestille sig, hvilket følelsesmæssigt kaos, man befinder sig i efter at man har mistet et nært og elsket familiemedlem, førend man selv har prøvet det. De, som står midt i denne situation, kan sagtens skrive under på, at det er hårdt og barskt. Man får faktisk nærmest ikke tid eller ro til at sørge og savne – der er så mange formaliteter og teknikaliteter, der skalvære på plads, førend den afdøde endelig kan blive stedt til hvile, og man kan komme videre i sit liv. Der skal fordeles arv og gæld, afvikles pensionsordninger, forsikringer og abonnementer, og i det hele taget bindes knude på alle de løse ender, den afdøde har efterladt sig. Og så er der hele begravelsen, som skal arrangeres, andre pårørende, som skal underrettes, dødsannoncer, som skal skrives og indrykkes – der er i det hele taget nok at se ti for de sørgende efterladte.

Rydning, vurdering og salg af dødsbo – få hjælp fra en professionel

Den allertungeste opgave er, hvis man spørger de pårørende til en nyligt afdød, at få afviklet den afdødes bolig, og alt, hvad der er i den – det, man kalder for dødsboet. Et dødsbo består af den afdødes jordiske gods, det vil sige, møbler, personlige genstande, bøger, sølvtøj, porcelæn, køkkenredskaber – alt det, man typisk finder i et hjem, hvor der har boet et ældre menneske. Til disse ting kan der knytte sig mange historier, som vækker minderne og savnet hos de nærmeste efterladte. Og derfor er det en god idé at få professionel hjælp, når du skal have gennemgået et dødsbo.

Marskandiseren kan hjælpe med salg af dødsbo

Med en professionel marskandiser kan du få en kyndig, nøgtern og objektiv vurdering af dødsboet. Marskandiseren kan, ud fra sin ekspertise og erfaring, vurdere, om nogle af effekterne i dødsboet er behæftet med monetær værdi. Og så kan i sammen blive enige om en pris, samt marskandiserens andel af overskuddet ved salg af dødsbo. Læs mere på https://www.dødsbo-rydning.dk/